Weer aan het Werk naar Noorwegen?!

08 dec 2020

Op 15 december 2020 heeft een eerste Teams-meeting plaatsgevonden met 3 geïnteresseerde Noorse ergotherapeuten.
Behalve een aantal verschillen, blijken er ook veel overeenkomsten tussen de Nederlandse en de Noorse situatie m.b.t. ergotherapie en arbeidsvraagstukken.
Er is dan ook zeker interesse om te onderzoeken of de methode Weer aan het Werk een toegevoegde waarde kan hebben voor ergotherapeuten in Noorwegen.
Er is afgesproken dat gekeken wordt of er nog een aantal ergotherapeuten zouden willen aanhaken in een pilot. Via Teams wordt dan vanaf eind januari (is de planning) een kleine groep ergotherapeuten via Teams opgeleid in de methode. Alles rondom wetgeving laten we voorlopig rusten omdat dit teveel land-specifiek is.
Ondertussen is Irma Pinxterhuis (Noors-Nederlandse ergotherapeut die als coördinator optreedt) druk bezig met het (globaal) vertalen van een deel van de methode. Google-translate bleek kwalitatief erg teleurstellend werk te leveren, helaas.
In de loop van 2021 zullen de Noorse ergotherapeuten beoordelen of ze ermee verder willen of niet.
Zo ja, dan wordt in september 2021 bij de Noorse Vereniging voor Ergotherapie budget aangevraagd voor de verdere aanpassing van de methode, vertaling en ontwikkeling van een cursus.
Weer een stapje verder dus!!

Via de website houden we jullie op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!