Over WahW

Re-integreren is topsport. Zodra je iets kunt leg je de lat weer wat hoger. En dat zonder ‘overtraind’ te raken.

Hierbij gaat het er niet alleen om hoeveel je doet, maar ook hoe je dat doet, wat je doet, wanneer en waar je dit doet. En natuurlijk moet je de spelregels kennen.

Ergotherapeuten zijn als geen andere beroepsgroep in staat om vanuit (para)medisch perspectief het handelen op te bouwen. Hierbij hebben zij zowel oog voor de persoon, als voor de taken en de omgeving in breedste zin van het woord.

Weer aan het Werk

Weer aan het Werk is een ergotherapeutische behandelmethode waarbij terugkeer naar eigen (eventueel aangepaste) werk als middel, maar ook als doel kan worden ingezet.

Edith Brocken ontwikkelde de methode in de jaren 2015-2020 op basis van jarenlange praktijkervaring in de arbocuratieve zorg.

De methode is bedoeld voor het begeleiden van cliënten die door fysieke, cognitieve en/of psychische beperkingen zijn uitgevallen in hun werk en goede perspectieven hebben op (volledige of gedeeltelijke) terugkeer in eigen werk.

Maar er is ook aandacht voor cliënten met een chronische of progressieve aandoening die zolang mogelijk op een gezonde manier willen blijven werken.

Ergotherapeutische basiskennis is een voorwaarde voor het goed kunnen toepassen van de methode. Daarnaast moet de training Weer aan het Werk gevolgd zijn en is deelname aan intervisiebijeenkomsten wenselijk. De methode is niet diagnose-specifiek.  Ergotherapeuten kunnen hun eigen therapeutische visie in de methode invoegen.

Uitgangspunten waar Weer aan het Werk op gebaseerd is zijn:

  • Werken bevordert herstel
  • Zelfmanagement
  • Balans belasting/belastbaarheid
  • Balans werk/privé
  • Supercompensatie

 

Ben je therapeut en loop je vast in een individuele casus? Wil je advies over de toepassing van WahW in je eigen werksituatie?

Ideale cursus voor de ergotherapeut die arbeid serieus neemt

Arbeid is hot binnen de ergotherapie. ‘Productiviteit, waaronder arbeid, is een van de domeinen waar ergotherapie zich op richt’, staat letterlijk in Grondslagen van de Ergotherapie.

Maar dit betekent nog niet automatisch dat elke ergotherapeut ervaart voldoende kennis en vaardigheden te hebben om arbeidsvragen in hun behandeling mee te nemen.

Daarom is Weer aan het Werk ontwikkeld.

 

De methode Weer aan het Werk biedt basiskennis en veel kant en klare werkmaterialen die de ergotherapeut in staat stelt om cliënten, die waarschijnlijk kunnen terugkeren naar hun eigen werk, goed te begeleiden.

Hoewel de methode goed toepasbaar is tijdens de ergotherapiebehandeling kan deze ook zeker van nut zijn tijdens re-integratietrajecten (in het kader van spoor 1).

Ergotherapeuten over WahW

“In de Weer aan het Werk-cursus maak je kennis met alle werkmaterialen die zijn bedacht door Edith Brocken en doorontwikkeld in samenwerking met studenten en cliënten. Maar er is nog zoveel meer. Gaandeweg de cursus wordt je als ergotherapeut-behandelaar meegenomen in de wirwar van wetten, deadlines en re-integratie. Door Edith wordt dit levendig vertaald naar een hanteerbare brei, waar je niet alleen je cliënt heel blij mee maakt, maar ook werkgevers, bedrijfsartsen en UWV. Als zij ten minste open staan voor een assertieve en pro-actieve cliënt.

Sinds de cursus is arbeid als participatieonderdeel van het leven van mijn cliënt goed op de voorgrond komen te staan. Als ik tijdens de intake erachter kom dat iemand werkt met klachten of (deels) ziek thuis zit, maak ik bespreekbaar wat mijn rol kan zijn voor de terugkeer naar het werk. De cursus geeft tools om tijdens de ‘standaard’ intake ook een ‘arbeids’intake te doen. Wat was de eerste ziektedag, waar staat iemand in het proces van de Wet Verbetering Poortwachter (of is er een andere regeling waar de cliënt onder valt) en wat heeft de cliënt zelf, samen met zijn of haar werkgever al gedaan om weer het werk te hervatten. Ik schrik bijna iedere keer weer als mij deze informatie wordt verteld. Er is zo weinig kennis over de rechten en plichten van de betrokkenen! Een grote kans voor een ergotherapeut om via zelfmanagement de cliënt weer regisseur te maken van de re-integratie.”

Ilse Daamen, Ergotherapie Ilse Daamen, Rotterdam

“In de praktijk begeleid ik mensen na iCVA, whiplash, hersenschuddingen, MS en andere aandoeningen waarbij chronisch pijn en/of vermoeidheid het dagelijks leven negatief beïnvloeden. Hierbij gebruik ik de kennis die ik in de training Weer aan het Werk  opgedaan heb. Ik kan mensen goed informeren over de Wet Verbetering Poortwachter en duidelijk maken waar iemand staat in het re-integratieproces. Mensen krijgen tools in handen waardoor ze meer regie gaan nemen in hun eigen proces van re-integratie. De cliënt schrijft het werkhervattingsplan. Tijdens de opbouw in werk kijken we naar balans werk/privé. De werkmaterialen zijn een bruikbare bron van informatie om o.a. samen gesprekken voor te bereiden met de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige, de leidinggevende. Ik gebruik de methode bij alle mensen die nog in het arbeidsproces zitten. Zowel de cliënt als ik zelf ervaren meer grip op de situatie; we spelen een actievere rol en de afstand tot de bedrijfsarts is kleiner geworden.”

Dineke Bangerter-van der Molen, Ergotherapie Hand-in-Hand, Den Haag

“In het najaar 2018 heb ik met veel plezier deelgenomen aan de training Weer Aan Het Werk. Als ergotherapeut in een eerstelijns praktijk zien ik wekelijks meerdere cliënten die uit zijn gevallen op de werkplek en nu aan het re-integreren zijn of binnenkort het werk weer willen/moeten gaan oppakken. Bij mijn ergotherapeutische interventie maakte ik reeds gebruik van diverse instrumenten om het hervatten van de werkzaamheden goed gedoseerd te laten verlopen. Toch miste ik soms tools om de cliënt nog beter bij het proces te betrekken en hem meer inzicht te geven in eigen valkuilen.

Bij de cursus Weer aan het Werk heeft Edith mij hier extra handvatten voor gegeven. Een zeer veel inzicht gevend instrument is het persoonlijk stoplicht waarmee een cliënt leert om te zien waar zijn belastbaarheids-grenzen liggen en hoe hij deze kan bewaken. Weer aan het Werk bevat ook inzicht gevende instrumenten die de cliënt helpen een goede balans tussen werk en privé te vinden tijdens de re-integratie.

Ook is aan bod gekomen hoe je een cliënt kan helpen om zich goed voor te bereiden op gesprekken met de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV en hoe hij zich kan voorbereiden op de 1ᵉ-jaarsevaluatie. Hoe kan een cliënt aangeven wat passend werk voor hem zou zijn? Een goede voorbereiding op alle gesprekken zorgt dat je cliënt duidelijker kan aangeven waar nog beperkingen zitten en wat zijn valkuilen zijn. Dit bevordert het re integratieproces enorm. Kortom het is een zeer concrete en praktisch direct toe te passen cursus. Ik gebruik zelfs delen van de cursus bij cliënten die niet werkzaam in het bedrijfsleven zijn, maar die de tools gebruiken om de belastbaarheid in de thuissituatie meer inzichtelijk te laten worden voor henzelf en hun omgeving.”

Josette de Nivelle, Ergotherapie de Kempen, Veldhoven

Pin It on Pinterest