Ervaring cursus Weer aan het Werk door Ilse Daamen

06 aug 2020

Midden in de coronacrisis heb ik de cursus Weer aan het Werk afgerond. In het begin van 2020 zij er twee cursusdagen geweest en de corona maakte dat de terugkomdag op een inventieve manier vorm gegeven werd. Via videobellen, zoals zo vele overleggen, cursussen en cliëntencontacten in die tijd.

In de Weer aan het Werk-cursus maak je kennis met alle werkmaterialen die zijn bedacht door Edith Brocken en door ontwikkeld in samenwerking met studenten en cliënten. Maar er is nog zoveel meer. Gaandeweg de cursus wordt je als ergotherapeut-behandelaar meegenomen in de wirwar van wetten, deadlines en re-integratie. Door Edith wordt dit levendig vertaald naar een hanteerbare brij, waar je niet alleen je cliënt heel blij mee maakt, maar ook werkgevers, bedrijfsartsen en UWV. Als zij ten minste open staan voor een assertieve en pro-actieve cliënt.

Sinds de cursus is arbeid als participatieonderdeel van het leven van mijn cliënt goed op de voorgrond komen te staan. Als ik tijdens de intake erachter kom dat iemand werkt met klachten of (deels) ziek thuis zit, maak ik bespreekbaar wat mijn rol kan zijn voor de terugkeer naar het werk. De cursus geeft tools om tijdens de ‘standaard’ intake ook een ‘arbeids’intake te doen. Wat was de eerste ziektedag, waar staat iemand in het proces van de Wet Verbetering Poortwachter (of is er een andere regeling waar de cliënt onder valt) en wat heeft de cliënt zelf, samen met zijn of haar werkgever al gedaan om weer het werk te hervatten. Ik schrik bijna iedere weer als mij deze informatie wordt verteld. Er is zo weinig kennis over de rechten en plichten van de betrokkenen! Een grote kans voor een ergotherapeut om via zelfmanagement de cliënt weer regisseur te maken van de re-integratie.

De cursus maakt overigens een heel duidelijk verschil tussen ergotherapeut-behandelaar, ergotherapeut die in het 1e spoortraject werkzaam is en ergotherapeut die in het 2e spoortraject werkzaam is. De mogelijkheden, verantwoordelijkheden en financiering van deze 3 rollen zijn verschillend en als je niet uitkijkt, wordt je zo van het ene traject in het andere getrokken. Het is goed om het onderscheid goed naar buiten te communiceren. De cursus geeft voorbeelden en mogelijkheden om casussen in te brengen. Voorbeeld hierin is als de cliënt vraagt om een rapport voor de WIA uitkering over de mogelijkheden van functioneren.  De cliënt is jouw ‘opdrachtgever’ en je schrijft het rapport dan ook aan de cliënt gericht. Wat er daarna met het rapport gebeurt is dan de verantwoording van de cliënt. Indien je als ergotherapeut werkzaam bent in spoor 1 of 2, is de werkgever vaak de opdrachtgever. Zo’n rapport wordt anders geschreven, met termen die we niet gewend zijn in de ergotherapie. De cursus geeft helderheid hierin.

Al met al ben ik heel enthousiast over de inhoud van deze cursus. Direct toepasbaar en door zo intensief bezig te zijn met de arbeidsproblematiek, kan je echt een verschil maken in de behandeling voor je cliënt.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!