Weer aan het Werk

Weer aan het Werk is een ergotherapeutische behandelmethode waarbij terugkeer naar eigen (eventueel aangepaste) werk als middel, maar ook als doel kan worden ingezet. Edith Brocken ontwikkelde de methode in de jaren 2015-2020 op basis van jarenlange praktijkervaring in de arbocuratieve zorg.

Methode

De methode is bedoeld voor het begeleiden van cliënten die door fysieke, cognitieve en/of psychische beperkingen zijn uitgevallen in hun werk en goede perspectieven hebben op (volledige of gedeeltelijke) terugkeer in eigen werk.

Gecertificeerde Therapeuten

Vind hier het overzicht van alle therapeuten die de WahW opleiding succesvol hebben doorlopen.

WAHW Portaal

Het WAHW portaal is een digitaal platform waar therapeuten de nieuwste lesmaterialen kunnen raadplegen.

Actueel

Weer aan het werk: eerste hulp bij re-integratie

Weer aan het werk: eerste hulp bij re-integratie

Arbeid is hot binnen de ergotherapie. ‘Productiviteit, waaronder arbeid, is een van de domeinen waar ergotherapie zich op richt’, staat letterlijk in Grondslagen van de Ergotherapie. [1] Maar dit betekent nog niet automatisch dat elke ergotherapeut ervaart voldoende...

Lees meer
Ervaring cursus Weer aan het Werk door Ilse Daamen

Ervaring cursus Weer aan het Werk door Ilse Daamen

Midden in de coronacrisis heb ik de cursus Weer aan het Werk afgerond. In het begin van 2020 zij er twee cursusdagen geweest en de corona maakte dat de terugkomdag op een inventieve manier vorm gegeven werd. Via videobellen, zoals zo vele overleggen, cursussen en...

Lees meer

Aankomende Cursussen

25

November

4e kwartaal 2020

Intervisie (Zoom)

20

April

2e kwartaal 2021

Intervisie (Face-to-Face)

24

November

4e kwartaal 2021

Intervisie (Zoom)

Gaandeweg de cursus wordt je als ergotherapeut-behandelaar meegenomen in de wirwar van wetten, deadlines en re-integratie. Door Edith wordt dit levendig vertaald naar een hanteerbare brei, waar je niet alleen je cliënt heel blij mee maakt, maar ook werkgevers, bedrijfsartsen en UWV. 

Ilse Daamen

Ergotherapie Ilse Daamen

Ik gebruik de methode bij alle mensen die nog in het arbeidsproces zitten. Zowel de cliënt als ik zelf ervaren meer grip op de situatie; we spelen een actievere rol en de afstand tot de bedrijfsarts is kleiner geworden.

Dineke Bangerter-van der Molen

Ergotherapie Hand-in-Hand

Weer aan het werk

  • Hoe begeleid je als ergotherapeut een cliënt die na verzuim zijn werk weer wil oppakken op een verantwoorde manier?
  • Hoe ondersteun je cliënten met een chronische/progressieve aandoening om zo lang mogelijk op een gezonde manier te blijven werken?
  • Met welke wet- en regelgeving moet je rekening houden als een cliënt verzuimt van zijn werk?

Om dit op een gestructureerde manier vorm te geven ontwikkelde Edith Brocken de ergotherapeutische methode Weer aan het Werk. Klik op het boek hier rechts om een indruk te krijgen van de methode.

Edith Brocken

Edith Brocken

Licensed Therapist

Edith Brocken is ergotherapeut en re-integratieprofessional. Zij is eigenaar van Ergo & Arbeid, een praktijk voor ergotherapie en re-integratie in Den Haag en Zoetermeer. Hier behandelt zij individuele arbeid gerelateerde hulpvragen vanuit diverse invalshoeken. Zij staat aan de basis van de ontwikkeling van de methode Weer aan het Werk.

Loop je vast in een individuele casus? Wil je advies over de toepassing van WahW in je eigen werksituatie?